Nyheder

Oplevelser med CAMPISTERNES REJSECLUB 2021

Indkaldelse til generalforsamling
i Campisternes Rejseclub
Kolt, den 27. maj 2021
Generalforsamlingen afholdes lørdag den 14. august 2021 kl. 15.00

Jelling Familie Camping
Møllevangvej 55B
7300 Jelling
Tlf. 81826300
Vi har forhåndsreserveret plads til overnatning fra lørdag den 14. - søndag den 15. august 2021.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Vedtægtsændringer til godkendelse
7. Valg til bestyrelsen
8. Valg af revisor
9. Valg af suppleanter: Bestyrelsessuppleant og revisorsuppleant
10. Eventuelt
Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 1/8 2021.
Medbring venligst selv kopper og kaffe til generalforsamlingen, klubben sørger for brød.
Lørdag aften er der fællesspisning, hvor der vi blive serveret wienersnitsel, som klubben betaler.
Drikkevarer skal købes i restauranten.
Søndag morgen vil der være fælles morgenmad. Medbring venligst selv kopper og kaffe, og klubben
sørger for morgenbrød mv.
Overnatning i egen campingvogn koster kr. 150,00, pr. døgn pr. enhed, og der afregnes direkte med
campingpladsen.
Af hensyn til bestilling af mad og endelig reservation af overnatningspladser skal vi have jeres
tilmelding senest lørdag den 31. juli 2021 på: campisternesrejseclub@gmail.com
Jvfr. ovenstående, vil vi også gerne have jeres tilmelding, selv om I ikke ønsker at overnatte!
Kontakt venligst selv Jelling Familie Camping, hvis I ønsker at forlænge opholdet.
Mange campinghilsener og på gensyn.
Bestyrelsen
Lis, Flemming, Günther, Anders og Torben

Anders og Flemming planlægger en sensommertur til Odense d. 17. - 19. september.

Mere herom senere.